1. წერილი -„ ბედნიერება შორიდან მოდის“ - თამაზ ჭილაძე, რჩეული თხზულებანი ექვს ტომად, მე-6 ტომი, გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“ 2010;   და(იგივე წერილი)შეტანილია როგორც შესავალი წერილი   ქეთევან შენგელია „100 ლექსი“  გამომცემლიბა „ინტელექტი“ 2014წ.
 2.  
 3. წერილი - პოეზიის ქვეყვის გზებზე “ქეთევან შენგელიას პოეზია“- ინგა მილორავა -„ლიტერატურული პალიტრა“ 2009წ. #8. და იგივე წერილი შეტანილია წიგნში „ალუბლისფერი ფარდის მიღმა“ გამომცემლობა „მერიდიანი, თბ. 2009.
 4.  
 5. წერილი -მაია ჯალიაშვილი „შენ არ მომწყინდი კლამო“, ჟურნალი „ჩვენი მწერლობა“, 2010წელი 10 დეკემბერი, #25(129)
 6.  
 7. პაწია მედალიონი - მაკა ჯოხაძე, წიგნიდან „სამოთხე უსიყვარულოდ“, გამომცემლობა „ინტელექტი“, 2009.
 8.  
 9. წერილი - ივანე ამირხანაშვილი, „ბედისწერა და მოვალეობა“, ჟურნალი „ჩვენი მწერლობა“, 2012, 27 იანვარი. #2(158).
 10.  
 11.  წერილი - ზაზა გოგია, „ქეთევან შენგელია“ წიგნიდან რაზეც მიფიქრია,ლიტერატურული ჩანაწერები, შტრიხები პორტრეტისთვის, თბ, 2014წ
 12.   
 13. წერილი - დალილა ბედიანიძე, „ორიოდე სიტყვა ქეთევან შენგელიას პოეზიაზე“, ჟურნალი „ანეული“,2015წ. #4.
 14.  
 15. მისალოცი წერილი - მწერლის გზეთი, „ქეთევან შენგელია“, 2014წ, 1-30 აპრილი, #3(236).