* * * (შერჩენილა საქანელა ხეზე)

შერჩენილა საქანელა ხეზე,

მსხლის ხეს ფერი დასდებია მიწის,

იწვის სახლი, მამა-პაპის ეზო,

აფხაზეთში საქართველო იწვის... 


ჭიშკრის ახლოს წამივიდა გული, 

პაწაწინა ფეხსაცმელი ეგდო, 

დაიფარე საქართველოს სული, 

შენი ჯვარი დაიფარე, ღმერთო! 


1993.

წიგნიდან "აკაციის ხეივანი" და კრებული "აფხაზეთი ქართულ პოეზიაში" 2008წ.