რატომ

რატომ იმცირებთ თქვენს თავს, ბატონო!

და რისი გინდათ დავდო პირობა?

თავიდან, თითქოს არ გეტყობოდათ

ეს უსახური გულობრყვილობა. 


2005.