სოფლის ბილიკი

წითელი კაბით ასკილის ტოტი,

და გაძარცული პატარა ბალი,

ხელში ჩვილით და მომცრო კალათით,

ოქროსთმიანი ყმაწვილი ქალი.


უკან მიჰყვება ვნებებით მთვრალი

ვაჟი; მის ქმარზე ფიქრობს ნაკლებად

და ბევრი-ბევრი, ერთხელ აკოცოს,

მსოფლიო რუკას რა დააკლდება?!


 

2012.

 

გამოქვეყნებულია წიგნში "ქარიშხლის ტაში" და ჟურნალში "ჩვენი მწერლობა" #15. 2011წ.