* * * (ნაფიქრია ყველაფერი)
ნაფიქრია ყველაფერი,
შექმნილია მერე,
ზევით _ უშბის მწვერვალები,
ქვევით _ სოფლის ღელე,
          ნაფიქრია ბევრნაირად…
          გაფერმკრთალდა ფიცი,
          არაფერი არ ამიხსნა,
          ყველაფერი ვიცი.


1994.

წიგნიდან “აკაციის ხეივანი” 2002წ.