იქნება არ ვარ?
სიზმარში ვარ თუ, ცხადში ვარ ნეტა?
საერთოდ თუ ვარ, ისიც არ ვიცი,
იქნებ უბრალოდ ჩრდილი ვარ ხეთა,
იქნებ ყვავილთა დობილ-ნაფიცი?
ბრუნავს ეს მიწა და მიწის ირგვლივ,
ტრიალებს ბურთი _ მთვარე ამხელა,
არეული და დამფრთხალი ივლი,
თუ გაგიჭირდა ფიქრის გამხელა.
სიზმარში ვარ თუ… არა ვარ გონზე,
მზე მაინც ვიცი როდის ანათებს,
თუკი ლანდიც ვარ, მე მაინც მოგწერთ
ამ სამყაროზე, მომცრო ბარათებს.2011წ.