საუბრები ხელოვნების შესახებ - ჩარლი ჩაპლინის ბავშვობა
საუბრები ხელოვნების შესახებ - ჩარლი ჩაპლინის ბავშვობა და ადრეული სიყმაწვილე (ნაწილი 2)
საუბრები ხელოვნების შესახებ - ჩარლი ჩაპლინის პირველი ნაბიჯები კინოში (ნაწილი 3)
საუბრები ხელოვნების შესახებ - ჩარლი ჩაპლინის სიყვარული (ნაწილი 4)
საუბრები ხელოვნების შესახებ - ჩარლი ჩაპლინის ურთიერთობები სტუდიებთან (ნაწილი 5)