ზამთრის საღამო

ყინავს და არ თოვს, ზამთარი ასე,

უთოვლოდ უფრო ცუდი ყოფილა,

შორს,^დასაფრთხობად გავარდა ტყვია

მტაცებელთათვის ძველი თოფიდან. 

შეშის ტკაცუნი ყოველ წუთს ისმის, 

ცეცხლმოდებული ძველი ბუხრიდან, 

მეზობელს ეტყვის მოხუცი კაცი _ 

ამბავს გიამბობ ახლა თუ გინდა.


1988

გამოქვეყნდა ჟურნალში `მნათობი~ და წიგნში `აკაციის ხეივანი~